Qualitative approach towards practical training
in dual vocational training system
Jakościowe podejście w szkoleniu praktycznym
w systemie szkolenia zawodowego

Porównanie różnych metod planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji staży zawodowych osób z obszaru wstępnego szkolenia technicznego...

Nasi partnerzy.

O nas w prasie i nie tylko.

Zdjęcia z realizacji projektu.

Curating the world artfully